Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων 2017-05-22T11:19:34+00:00

Υπηρεσίες Εγκαταστάσεων

Ζητήστε μας να δούμε μαζί τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε λύσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές  και να τις εφαρμόσουμε στην εγκατάσταση σας.

  • Server Microsoft ή Linux , Virtual ή Physical .
  • Καλωδιώσεις Ethernet και λοιπών ασθενών εγκαταστάσεων, τερματισμοί καλωδίων χαλκού και οπτικών ινών και πιστοποίηση καλωδιώσεων.
  • Racks, Switches, Routers, Firewalls, NAS , Ασύρματα  Δίκτυα (HOT SPOT).
  • Μεγάλες μηχανές UPS μονοφασικές τριφασικές.
  • Ασφάλεια Δικτύων.
  • Συστήματα Παρακολούθησης και καταγραφής εικόνας και ελέγχου.
  • Συστήματα ελεγχόμενης Πρόσβασης.
  • Συστήματα Ασφάλειας Χώρου.

Ζητήστε μας  να σας υποδείξουμε ευχαριστημένους πελάτες μας που εφαρμόσαμε την αντίστοιχη λύση με αυτή που σχεδιάζουμε για να καλύψει τις ανάγκες σας.