Υπηρεσίες Υλοποίησης 2017-05-22T11:19:33+00:00

Υπηρεσίες Υλοποίησης

Μελέτη

Προγγραμματισμός 

Σχεδιασμός

Migration

Εγκατάσταση

Μελέτη Αναγκών

Ίσως το σημαντικότερο στάδιο πριν την εξεύρεση της ιδανικής λύσης και της εφαρμογής της ,είναι η μελέτη των αναγκών της εκάστοτε επιχείρησης . Στο στάδιο αυτό πραγματοποιείται από τους Σύμβουλους της Computer Link ,συνάντηση με την Διοίκηση της επιχείρησης με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης , την καταγραφή των αναγκών και την καταγραφή του υφιστάμενου πληροφοριακού εξοπλισμού.

Μετά την συνάντηση δημιουργείται το τεύχος Ανάλυσης Αναγκών (ΤΑΑ) το οποίο σε συμφωνία με την διοίκηση αποτελεί τον οδηγό πάνω στον οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση του έργου.

Προγραμματισμός Έργου

Ένα πολύ σημαντικό στάδιο και ειδικά ,όταν έχεις να εφαρμόσεις λύσεις μέσα σε ένα ζωντανό οργανισμό όπως μια εταιρία που ταυτόχρονα πρέπει να συνεχίζει τις καθημερινές της διαδικασίες .Στο στάδιο αυτό δημιουργείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου ,ενώ ορίζονται οι υπεύθυνοι του έργου τόσο από πλευράς του πελάτη αλλά και από πλευράς της εταιρίας μας ως υλοποιήτρια .

Σχεδίαση Λύσης – Ανάλυση

Έχοντας καταγράψει τις ανάγκες που μας παρουσιάστηκαν σε όλα τα επίπεδα (Εμπορικό , Οικονομικό, Διοικητικό) προχωρούμε σε σχεδιασμό της ιδανικής λύσης έχοντας ως γνώμονα την βελτίωση των υπαρχόντων συνθηκών λειτουργίας αλλά και εφόσον απαιτείται την επέκταση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος οδεύοντας στοχευμένα στην κάλυψη των αναγκών που καταγράφηκαν.

Η τεχνογνωσία μας , η διαρκής ενημέρωση ,αλλά και η εμπειρία των συμβούλων μας, εγγυάται τον σχεδιασμό της ιδανικής λύσης της βελτίωσης και επέκτασης των πληροφοριακών συστημάτων προς κάλυψη των αναγκών σας.

Η Computer Link ως Integrator και έχοντας ως γνώμονα την χρυσή τομή κόστους απόδοσης εφαρμόζει την προσφερόμενη λύση από το Τεύχος Ανάλυσης Αναγκών και δημιουργεί το Τεύχος Ανάλυσης Παραμέτρων( ΤΑΠ) όπου θα περιγράφονται οι ειδικές λύσεις που σχεδιάστηκαν και πρέπει να εφαρμοστούν ανά τομέα της επιχείρησης σας.

Ένας έμπειρος σύμβουλος ως Project Manager από την πλευρά της Computer Link και αντίστοιχα ένας Project Manager από την πλευρά του πελάτη είναι υπεύθυνοι να εφαρμόσουν τα βήματα που σχεδιάστηκαν ως την εφαρμογή της ολοκληρωμένης λύσης.

Migration

Είναι το στάδιο κατά το οποίο αποφασίζεται να μεταφερθούν κυρίως τα master αρχεία από το απερχόμενο πληροφοριακό σύστημα στο νέο. Η διαδικασία της μεταφοράς κατά την ολοκλήρωση της ,επιβεβαιώνεται ως προς την ορθότητα των δεδομένων από τους μηχανικούς μας.

Εγκατάσταση Συστήματος

Είναι το στάδιο όπου εγκαθίσταται το νέο πληροφοριακό σύστημα ακολουθώντας το χρονοδιάγραμμα των εργασιών όπως σχεδιάστηκε και συμφωνήθηκε. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα διότι δεν πρέπει να διακοπεί η ροή των εργασιών της επιχείρησης και η εγκατάσταση να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργικότητα να μεταπηδήσει στο νέο σύστημα άμεσα. Μετά την διαδικασία εκπαίδευσης των στελεχών της επιχείρησης μέσα στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος εφαρμόζεται μια πορεία κοινής λειτουργίας των δυο συστημάτων (απερχόμενο και νέο) φτάνοντας στην συμφωνημένη ημερομηνία μετάβασης στο νέο σύστημα.

Οι μηχανικοί μας στην πορεία υποστηρίζουν την εκκίνηση του νέου πληροφοριακού συστήματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα χρήσης.